Amsterdam zet in op jongeren- en studentenhuisvesting

Amsterdam zet in op jongeren- en studentenhuisvesting

Gepubliceerd op:

De komende vier jaar moeten er in Amsterdam 8.000 extra studenteneenheden en 2.500 jongerenwoningen bijkomen. Om de ambitie te realiseren is de inzet van zowel de woningcorporaties als die van particuliere investeerders nodig. De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven en stelt locaties beschikbaar voor projecten voor jongeren- en studentenhuisvesting.

Met het Coalitieakkoord ‘Amsterdam is van iedereen’ is besloten dat de bouwproductie wordt opgevoerd naar 5.000 woningen per jaar in 2018. Een deel hiervan is specifiek gericht op jonge mensen. De ambitie is hoog, hoger dan het aantal woningen dat de afgelopen jaren is gerealiseerd. Daar komt bij dat de omstandigheden waarbinnen de ambities moeten worden gerealiseerd zijn veranderd. Zo moet de gehele opgave uit nieuwbouw en transformatie komen en mag de ambitie niet ten koste gaan van reeds bestaande woningen. Bovendien moeten de nieuwe woningen betaalbaar zijn voor jongeren en studenten.

Het vorige college heeft een start gemaakt met het opstellen van een programma en het stellen van een streefgetal voor de groei van het aantal woningen voor jongeren en studenten. Dit heeft geleid tot resultaat. Ondanks de crisis in de bouw zijn er in die periode in Amsterdam bijna 7.750 studenteneenheden en bijna 2.000 woonplekken voor jongeren bijgekomen. D66, VVD en SP hebben in september 2014 een initiatiefvoorstel ingediend waarin onder andere wordt gevraagd om weer met een ambitieus streefcijfer te komen voor jongeren- en studentenwoningen. Met het programma Jongeren- en Studentenhuisvesting wordt invulling gegeven aan het initiatiefvoorstel.

Een greep uit ons leveranciersregister

Itho Daalderop
Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen, die een bijdrage leveren aan een comfortabel ...
SKK Kozijnwacht B.V.
Serviceorganisatie voor Dagelijks, Planmatig en Preventief Kozijnonderhoud ...
HousingWell B.V.
HousingWell levert persooneelshuisvesting op maat...