Plat dak? Kies voor gegarandeerde kwaliteit

Plat dak? Kies voor gegarandeerde kwaliteit

Gepubliceerd op:

Met uw dak wilt u geen enkel risico lopen, het dak moet gewoon goed zijn en vooral niet lekken. Het is dan ook van groot belang dat u een deskundige dakdekker inschakelt. Daarom is er DAKMERK: hét keurmerk van erkende dakaannemers biedt u maximale zekerheid van kwaliteit. Kwaliteit zekergesteld met 10 jaar garantie op waterdichtheid.

Gegarandeerde kwaliteit
Helaas kan iedereen zich uitgeven voor dakdekker, daar zijn geen eisen aan verbonden en er is geen toezicht op. Een gelikte website is zo gemaakt, en beweren dat je een deskundig bedrijf bent, is ook niet moeilijk. Maar hoe kunt u controleren of u werkelijk te maken hebt met een professionele dakaannemer die u de juiste adviezen geeft en u een goed en dus probleemloos dak levert? Door te kiezen voor een DAKMERK dakaannemer kiest u voor de zekerheid van een gegarandeerd goed kwaliteitsdak.

Kwaliteitskeurmerk DAKMERK 
Ruim 25 jaar geleden is het kwaliteitskeurmerk DAKMERK opgericht, een keurmerk dat zijn bestaansrecht dus inmiddels wel bewezen heeft. Om het DAKMERK kwaliteitskeurmerk te krijgen, moet een dakaannemer aan strenge eisen voldoen. Zo moet zijn bedrijf onder meer beschikken over een KOMO procescertificaat op basis van BRL 4702, de beoordelingsrichtlijn voor het realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen. Uiteraard zijn ook zaken als VCA, vakdiploma’s en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vereist. Daarnaast worden er financiële eisen gesteld, zoals een solvabiliteit van tenminste 25% en een accountantsverklaring dat de aangiften belastingen, sociale lasten en pensioenen volledig zijn voldaan.

Voorgenomen dakbedekkingsconstructie getoetst
Voor aanvang van het werk moet ieder project bij DAKMERK worden gemeld. Een goed dak begint met een goed plan, daarom wordt elke dakbedekkingsconstructie vooraf gedetailleerd getoetst aan de hand van onafhankelijke toetsingscriteria t.a.v. onder andere systeemkeuze, pakketopbouw en materiaalkeuze. Er wordt pas gestart met het project wanneer aan al deze kwaliteitseisen is voldaan.

Grondige controle tijdens de uitvoer
Een goed plan staat of valt met een vakkundige uitvoering. En dat laten we checken. Onafhankelijke inspecteurs controleren de projecten steekproefsgewijs op tientallen punten tijdens of vlak na de uitvoering. Een greep uit de te controleren zaken: dakopbouw, waterdichtheid, detaillering (zoals hemelwaterafvoeren, dakranden etc.), maar ook zaken als brandveiligheid en valbeveiliging. Dit alles om u ervan te verzekeren dat uw dak voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. 

10 jaar waterdichtheidsgarantie
Wat goed is zal goed blijven. En dat garanderen we met een 10 jaar waterdichtheidsgarantie, zonder aanvullende kosten. Geborgd door het Waarborgfonds, dus onafhankelijk van het voortbestaan van het dakaannemersbedrijf dat het project uitvoert. Extra zekerheid dus.

Denkt u aan een multifunctioneel dak? Denk aan een DAKMERK dakaannemer!
Voor optimale zekerheid over zowel de kwaliteit van het dak, als over de garanties óp het dak en alles wat erop komt, kiest u voor een DAKMERK dakaannemer. Essentieel is immers dat het dak geschikt is voor de gewenste multifunctionele toepassing, want het moet extra gewicht kunnen dragen en gegarandeerd waterdicht blijven. Daarom wordt er altijd een eindinspectie gedaan door Kiwa BDA voordat het multifunctionele deel wordt aangebracht: dit geeft de zekerheid dat het dak helemaal goed is.

Meer informatie en een actuele lijst met gecertificeerde dakaannemers vindt u op www.dakmerk.nl


Een greep uit ons leveranciersregister

Intergas Verwarming B.V.
Intergas Verwarming behoort in Nederland tot de toonaangevende producenten van HR-ketels...
AWB
AWB, onderdeel van de Vaillant Group ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt totaaloplossingen ...
REC Solar EMEA GmbH
REC biedt zonnepanelen die ideaal zijn voor commerciële daken ...