Modernisering energieprestatie gebouwen

Modernisering energieprestatie gebouwen

Gepubliceerd op:

Er moet een nieuwe methode komen om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. NEN ontwikkelt die nieuwe methode, samen met andere partijen, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voorwaarde voor de nieuw te ontwikkelen methode om de energieprestatie van gebouwen vast te stellen, is dat deze moet voldoen aan Europese normen.

Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Een belangrijk onderdeel van deze energietransitie is de Europese richtlijn EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Deze richtlijn stuurt EU-lidstaten onder andere aan op het verminderen van het energiegebruik in gebouwen. De doelstelling is dat overheidsgebouwen (vanaf 2019) en alle andere gebouwen (begin 2021) bijna-energieneutraal (BENG) zijn. Bij de ontwikkeling van de nieuwe bepalingsmethode moet goed worden gekeken naar eenvoud, eenduidigheid, transparantie en toepasbaarheid binnen de voorwaarden in de EPBD-richtlijn.

Nieuwe methode en het energielabel
De nieuwe methode moet het mogelijk maken om op verschillende nauwkeurigheidsniveaus aan te tonen wat de feitelijke energieprestatie van een gebouw is. Voor de wetgever moet de methode bruikbaar zijn voor het toetsen aan verschillende wetten. Daarnaast moet de methode gekoppeld kunnen worden aan een vorm van energielabel. Het is essentieel dat het voor de gebruiker/eigenaar van een gebouw helder is hoe het energielabel in elkaar zit en waar eventuele verbetermogelijkheden liggen. Daarnaast moet de methode de mogelijkheid bieden om het werkelijke energiegebruik van een gebouw op individueel niveau te kunnen voorspellen.

Tijdspad
Uiterlijk medio 2018 moet de nieuwe bepalingsmethode (90%-versie) operationeel zijn voor het overgrote deel van de nieuwbouw. Vanaf 2021 wordt de bepalingsmethode wettelijk van kracht. De tussenliggende periode kan gebruikt worden om de methode zo nodig verder te verbeteren. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal NEN zich de komende periode, samen met diverse belanghebbende partijen, focussen op het ontwikkelen van de nieuwe bepalingsmethode.

Een greep uit ons leveranciersregister

Kingspan Light + Air
Experts op het gebied van brandveiligheid, daglichtconstructies, klimaattechniek, zonwering & louvre ...
NARIS
Risicomanagement bij woningbouwcorporaties is vast goed!
Intergas Verwarming B.V.
Intergas Verwarming behoort in Nederland tot de toonaangevende producenten van HR-ketels ...