Vastgoed verkopen om groei en energie-ambities mogelijk te maken

Vastgoed verkopen om groei en energie-ambities mogelijk te maken

Gepubliceerd op:

Olga Valkema (Nijestee): Er is maar één middel dat echt helpt tegen schaarste: nieuwbouw op flinke schaal, schreef directeur-bestuurder Pieter Bregman van Nijestee onlangs in zijn blog. De corporatie in Groningen ziet ruimte voor 2.500 extra woningen. “We hebben inderdaad een ambitieus bouwprogramma,” zegt Olga Valkema, hoofd Verkoop en Vastgoedbemiddeling. Een gesprek over de verkoop van bezit om bouw- en energiedoelstellingen te realiseren. 

Olga Valkema is verantwoordelijk voor Verkoop en Vastgoedbemiddeling bij woningcorporatie Nijestee.
“De komende jaren staan in het teken van groei,” zegt ze over het ambitieuze bouwprogramma. “Begin 2016 hadden we bijna 12.600 sociale huurwoningen. De komende jaren willen we doorgroeien naar 14.000 woningen.”

Studentenstad
De stad Groningen is een studentenstad bij uitstek. De universiteit en de Hanzehogeschool trekken ieder jaar duizenden jonge mensen aan. “Dat is goed voor de werkgelegenheid en het geeft reuring,” zegt Olga. “De inkomens liggen in het noorden relatief wat lager dan in de randstad, daardoor blijft er grote behoefte aan betaalbare woonruimte. De stad telt nu meer dan 200.000 inwoners en blijft volgens onderzoeken groeien. Nijestee wil goede en betaalbare ruimte bieden, vandaar onze groeiambitie naar ongeveer 14.000 sociale huurwoningen in vijf jaar.”

Energiezuinig
Naast nieuwbouw werkt Nijestee aan energiezuinige woningen. “Ons doel is om in 2020 op een gemiddelde EI (energie index) van 1,25 uit te komen,” licht Olga toe. “Om deze ambitie te kunnen realiseren gaan we naast BOG en parkeerplaatsen ook woningen verkopen. De komende vijf jaar willen we op jaarbasis vijftig sociale huurwoningen en vijftig vrije sectorwoningen verkopen. Door duurdere woningen te verkopen komt er geld vrij voor de bouw van nieuwe betaalbare woningen. De wachtlijsten lopen op, er is dringend behoefte aan betaalbare en goede woningen. Bovendien draagt nieuwbouw bij aan de gewenste differentiatie in de stad en biedt het ruimte voor mensen om wooncarrière te maken in hun eigen wijk.
We verhuren en beheren ook vastgoed zonder woonfunctie. Dat beschouwen we niet als onze kerntaak, tenzij er een huurder met een maatschappelijke functie in zit. Denk aan een buurtpand of een voorziening die onlosmakelijk verbonden is met de woningen, zoals een ketelhuis. De overige bedrijfspanden, parkeervoorzieningen en losse bergingen verkopen we, mits dat financieel aantrekkelijk is.”

Woningmarkt Groningen
Woningen worden gemakkelijk en soms wel binnen een week verkocht, zegt Olga. “Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de huidige rentestand maar de woningmarkt van de stad Groningen is eigenlijk altijd al heel dynamisch geweest.”

Lees verder op: https://www.notapp.nl/nieuws/detail/vastgoed-verkopen


Een greep uit ons leveranciersregister

BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV is marktleider in de Benelux op het gebied van ...
Kiwa Technology B.V.
Kiwa Technology is een internationale dienstverlener en kennispartner in de energie- en waterketen ...