Slimme rookmelders halen norm in?

Slimme rookmelders halen norm in?

Gepubliceerd op:

Met de komst van nieuwe technieken en zienswijzen worden bestaande normen soms ingehaald. De introductie van de nieuwe lijn draadloos koppelbare rookmelders van Fire Angel brengt nieuwe mogelijkheden binnen handbereik. Maar hoe verhoudt zich dat met de NEN 2555?

Bij een renovatie van woningen moeten er conform NEN 2555 rookmelders worden aangebracht. Ook in objecten die vanuit bouwkundig oogpunt als risicovol worden beschouwd wordt vaak in overleg met de brandweer gekozen om rookmelders conform NEN2555 aan te brengen.

Dit betekent nogal wat installatiewerk. Deze melders moeten immers op de 230V worden aangesloten en onderling verbonden zijn. Al enige tijd zijn draadloos koppelbare 230V rookmelders beschikbaar die weliswaar qua montagekosten vriendelijker zijn maar qua aanschaf duurder dan normale 230V rookmelders.

Een nieuwe ontwikkeling zijn batterij gevoede draadloos koppelbare rookmelders die ook nog kunnen worden gekoppeld met 230V rookmelders. Fire Angel, het innovatieve zustermerk van het alom bekende First Alert, introduceerde deze betrouwbare rookmelders recent. Tot 50 melders kunnen onderling draadloos worden gekoppeld. Doordat de melders batterij gevoed zijn worden de installatie werkzaamheden tot een minimum beperkt; geen 230V meer nodig, geen bedrading, alleen inleren en ophangen. Ook naar de toekomst toe is deze melder onderhoudsvriendelijk; de batterij wordt voor 10 jaar gegarandeerd. Door het speciale wi-safe2 protocol worden verstoringen van buitenaf tot een absoluut minimum beperkt.

Daarnaast bestaat nu de mogelijkheid om 230V melders die volgens hetzelfde protocol werken onderling te verbinden met de batterij gevoede melders. Dat maakt dus dat bestaande NEN 2555 installaties eenvoudig kunnen worden uitgebreid zonder noemenswaardige montagekosten.

En de NEN 2555 dan?

Die wordt op deze manier voor een groot deel ingevuld. De projectering van de melders verschilt niet van de 230V exemplaren. Ook qua detectie doen de batterij gevoede exemplaren zeker niet onder voor 230V exemplaren. Door de onderlinge koppeling wordt ook aan die eis uit de NEN 2555 voldaan.

Steeds meer brandweerkorpsen lijken open te staan voor deze innovatie, de functionele eisen uit de NEN 2555 worden immers grotendeels ingevuld. Voor de opdrachtgever speelt zeker ook dat kosten factoren lager liggen en de impact voor de bewoners aanzienlijk minder is. Bij wijze van spreken kan de montage met het onderhoud van de CV ketel worden meegenomen. 

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor uw projecten? Bel voor een vrijblijvende afspraak met Quality Creations 015 3693965 of direct met John van Adrichem 06 5389 1215.

Een greep uit ons leveranciersregister

Midglas
Met veel ervaring verzorgen wij al sinds 1911 soepel het schadeherstel en schademanagement van onze relaties ...
Zoontjens
Meer dan honderd jaar werken in de bouwsector heeft voor dakspecialist Zoontjens geleid tot een schat aan ...
Man&Mach
Wij zijn een specialist die niet alleen saneert, maar ook renoveert en herstelwerkzaamheden uitvoert ...