Ontwikkelaars pleiten voor noodplan woningbouw

Ontwikkelaars pleiten voor noodplan woningbouw

Gepubliceerd op:

Steeds meer gemeenten hebben te maken met een tekort aan (huur)woningen. Volgens NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) is dit het gevolg van het feit dat er te weinig nieuwe woningen worden bijgebouwd. Hierdoor sluit het woningaanbod van Nederland niet aan op de vraag. Projectontwikkelaars roepen op om hard en slagvaardig in te grijpen.

Cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving wijzen uit dat er tot 2030 er ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen nodig zijn. Dat betekent dat jaarlijks cicra 80.000 nieuwe woningen nodig moet bijgebouwd worden. Dat is inclusief de vervanging van woningen die vanwege ouderdom gesloopt moeten worden.

Te kort
In 2016 leverde woningcorporaties volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS) 55.000 nieuwe (huur)woningen op; een aantal dat aanzienlijk te kort schiet vergeleken met de ongeveer 90.000 extra woningen die nodig zijn de vraag het aanbod gelijk aan elkaar te doen. Met grofweg 53.000 verleende bouwvergunningen waren ook hier de aantallen veel te laag voor ontwikkelaars om te mogen hopen op een groei in de nieuwbouwproductie.

Gevolgen
De gevolgen van de woningschaarste laten zich raden: koop- en huurprijzen lopen vlug op, de betaalbaarheid van wonen staat onder druk en starters kunnen geen woning vinden. Volgens NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen is de nood zo hoog dat het Rijk in moet grijpen: “We zouden graag meer woningen bouwen, maar we hebben gewoon te weinig nieuwbouwlocaties.”

‘Stroperige processen’
Van Breukelen: “Er zijn genoeg mogelijkheden voor een hogere bouwproductie, maar processen verlopen stroperig, bezwaarprocedures werken enorm vertragend, vaak is er een tekort aan ambtelijke capaciteit en steeds vaker worden er weer allerlei aanvullende eisen gesteld waardoor woningbouwlocaties veel te traag of helemaal niet beschikbaar komen.”

Noodplan
Om de woningproductie te vergroten, heeft NEPROM een noodplan opgesteld dat op korte termijn voor kortere procedures zorgt en op middellange termijn leidt tot meer bouwlocaties. Hierdoor kan de woningbouwproductie substantieel omhoog.

Rigoureuze maatregelen
De maatregelen in het noodplan zijn volgens de ontwikkelaars ‘niet onomstreden’, maar NEPROM is ervan overtuigd dat bij de uitvoering het aantal nieuwbouwwoningen substantieel stijgt. De vereniging denkt dat het noodplan in de komende drie jaar zorgt voor in totaal minimaal extra 30.000 woningen en op de middellange termijn ertoe leidt dat de jaarlijkse nieuwbouwproductie naar circa 75.000 nieuwe woningen gaat.

Bron: NEPROM.

Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...