Veilig laden van elektrische voertuigen in (ondergrondse) parkeergarages

Veilig laden van elektrische voertuigen in (ondergrondse) parkeergarages

Gepubliceerd op:

Binnen besloten parkeergarages is brandbestrijding moeilijker dan in een buiten situatie. De rookgassen verspreiden zich door de garage en belemmeren het zicht. Het benaderen van de auto is moeilijker en hoge hulpverleningsvoertuigen kunnen de garage niet in. Blussen is veel lastiger en het risico op overslag naar andere voertuigen groter.

Vanwege dit verhoogde risico heeft de overheid inmiddels een automatische blusinstallatie onder bepaalde omstandigheden als eis gesteld als erboven nieuw te bouwen parkeergarages sprake is van een woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan 4 jaar, cel functie, logiesfunctie, of gezondheidszorgfunctie met bedgebied. De sprinklerinstallatie dient een brand in een elektrisch aangedreven auto te beheersen en zo de aanwezige personen in bovenliggende verdiepingen meer tijd te geven om veilig te kunnen vluchten.

Verder gaan er nieuwe eisen gelden bij nieuwe in parkeergarages te plaatsen oplaadpunten. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande gebouwen. Deze nieuwe eisen beogen de kans op het ontstaan van brand te beperken en ondersteuning te geven aan een mogelijke brandweerinzet.

Minimale eisen voor parkeergarages, per 01-01-2024 (BBL/omgevingswet):
 1. De oplaadpunten moeten van het type mode 3 of mode 4 zijn. De betreffende typen zijn beter beveiligd tegen storingen die kunnen leiden tot brand. Installatie conform NEN 1010 en periodieke keuring conform NEN 3140;
 2. Er moet een voorziening zijn waarmee de oplaadpunten tegelijkertijd kunnen worden uitgeschakeld. Hiermee wordt beoogd dat de brandweer bij een brand in een parkeergarage zekerheid heeft dat er geen elektrische spanning meer staat op de laadpunten;
 3. Bij de toegang van de parkeergarage is kenbaar hoe de voorziening onder punt 2 is uitgevoerd en waar de oplaadpunten van elektrische voortuigen zich bevinden.
Aanvullende tips:
 • Plaats voor de laadpalen een aanrijbeveiliging, of breng deze aan op een plek waar aanrijden onmogelijk is;
 • Voorzie laadpalen van type B aardlekschakelaars;
 • Zorg voor een voldoende brandwerende scheiding tussen de garage en bovenliggende etages, denk hierbij ook aan de doorvoeren door de vloer(en) en de plafondplaten (veelal houtwolcement met brandbaar isolatiemateriaal, wat voor branduitbreiding boven het plafond kan zorgdragen);
 • Geef gebruikers duidelijke instructies, zodat zij weten hoe zij moeten handelen bij calamiteiten en leg deze instructies vast in een ‘Instructie hoe te handelen bij brand’;
 • Maak goede afspraken over het veilig gebruik van de laadpalen;
 • Branddetectie helpt in het vroegtijdig signaleren van een beginnende brand;
 • De aanleg van een sprinklerinstallatie als brandbeheersingsinstallatie wordt zeer dringend geadviseerd, ook waar deze niet vereist wordt. Constructieve schade aan dragende constructies kan leiden tot sloop;
 • Bescherm gasleidingen met brandwerend (plaat)materiaal, dat een weerstand tegen brand heeft van minimaal 60 minuten.
Richtlijnen voor parkeergarages worden in dit artikel niet genoemd. Elke parkeergarage is anders en vraagt daarom om maatwerk per situatie.
Let op: ook het laden van overige elektrische voertuigen zoals fietsen, scooters, scootmobiels en dergelijk vragen om additionele preventieve maatregelen.
Voor meer informatie, neem contact op met uw WTW adviseur.

Een greep uit ons leveranciersregister

Berenschot Search
Grondlegger van vooruitgang ...
KiesZon
Van dak naar duurzame energiecentrale ...
NARIS
Risicomanagement bij woningbouwcorporaties is vast goed!