Woningcorporaties gaan huren met ruim 20% verhogen

Woningcorporaties gaan huren met ruim 20% verhogen

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties zijn van plan om hun huren de komende jaren fors te verhogen. Ze willen daardoor 22% meer inkomsten genereren, gelijk aan 550 miljoen euro per jaar. Corporaties hebben die extra inkomsten nodig om hun verhoogde lasten op te kunnen brengen.

De geplande huurverhoging komt naar voren in de jaarlijkse trendanalyse die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw onlangs publiceerde. Daarin staat dat de gemiddelde huur tot 2017 zal stijgen van 441 euro naar 543 euro. Het WSW baseert de cijfers op de prognoses van 370 van de ongeveer 390 woningcorporaties in Nederland. De corporaties voelen zich genoodzaakt om de huren fors te verhogen om de nieuwe verhuurdersheffing van het kabinet te kunnen betalen. Ze verhogen liever de huren dan woningen te verkopen. Het WSW is bezorgd over de huurverhogingen en vraagt zich af of huurders die extra uitgaven wel op zullen kunnen brengen. Het WSW constateert verder dat het financiële risico van de corporatie – ondanks de extra inkomsten – groter zal worden. Zo zullen ze moeilijk de risico’s van eventuele rentestijgingen op kunnen vangen als alle extra huuropbrengsten op zullen gaan aan de verhuurdersheffing. De verwachting is dat de totale geborgde schulden van corporaties – momenteel circa 87 miljard euro - tot 2017 per saldo stijgen met 1,9 miljard euro. Hierdoor zullen de rentelasten toenemen.

Om te bezuinigen schroeven de corporaties hun bouwplannen de komende jaren drastisch terug, zo meldde NRC Handelsblad vorige week. In de komende vijf jaar willen de corporaties 105.000 woningen bouwen. Dat is bijna 30 procent minder dan de planning van vorig jaar.

Bron: nrc.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Roto dakramen
Beter Roto. Omdat de beste BENG-waardes enkel gehaald worden met professionele producten ...
Deceuninck nv
Uw partner voor kozijnen en deuren in kunststof en aluminium ...
Revoort Slopen & Saneren
Revoort maakt ruimte voor Woningcorporaties ...