Enquêtecommissie komt met pakket aanbevelingen

Enquêtecommissie komt met pakket aanbevelingen

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties moeten kleiner worden, zich beperken tot hun eigenlijke taak en zich niet meer met commerciële nevenactiviteiten bezighouden. Dat zijn een aantal aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. De commissie deed onderzoek naar mislukte beleggingen, grondaankopen en fraude. Daarmee gingen miljoenen euro's verloren.

De conclusie luidt dat bijna iedereen die betrokken was bij woningcorporaties de fout in is gegaan. Als hoofdschuldigen worden corporatiedirecteuren aangewezen, maar ook interne toezichthouders faalden, evenals ministers, waarborgfonds WSW, sectorwaakhond CFV, brancheorganisatie Aedes en de Tweede Kamer. Het pakket aan maatregelen om de sector weer op de rit te krijgen is dan ook omvangrijk.

Het Rijk moet volgens de commissie meer prioriteit geven aan het opsporen en vervolgen van frauderende corporatiedirecteuren. De enquêtecommissie is ‘geschokt door de aard en omvang van de incidenten waarbij fraude en zelfverrijking aan de orde zijn’. Het kabinet moet daarom misstanden in corporatieland stevig aanpakken.

Het toezicht moet drastisch verbeteren. Er is een cultuuromslag nodig en op termijn moet het stelsel misschien radicaal veranderen. Samengevat stelt de commissie voor om “heldere Grenzen te stellen, de Governance te verbeteren, het Geld meer te beteugelen en Gedrag te veranderen. Van grote vrijheid en vertrouwen in zelfregulering wil de commissie naar duidelijke taken en heldere publieke kaders, van ondoorzichtigheid en gebrekkig inzicht naar openheid en transparantie, en van een cultuur van ondernemerschap en risico’s naar maatschappelijke dienstbaarheid, prudentie en soberheid.”

Een greep uit ons leveranciersregister

Elbo Technology B.V.
Alle comfort van de wereld voor bewoner én beheer ...
Fortes Import B.V. Energy Systems
Fortes Energy Systems is specialist op het gebied van producten voor de stadswarmte ...
IMI Hydronic Engineering
IMI Hydronic Engineering is specialist op het gebied van hydronische distributiesystemen ...