De corporatie als onderdeel van een ecosysteem

De corporatie als onderdeel van een ecosysteem

Gepubliceerd op:

Als corporatie functioneer je in een krachtenveld en ben je onderdeel van een ecosysteem waarin je relaties onderhoudt met je collega’s – bestuur en medewerkers –, belanghouders, toezicht en de samenleving. 

Hoe kun je je rol zo goed mogelijk vervullen? Tijdige en actieve betrokkenheid, inzichtelijke informatie, werkrelaties gebaseerd op vertrouwen én de essentie, waar het echt om gaat, moeten voor iedereen helder zijn. QuatroSpect heeft een aanpak ontwikkeld waarin die bouwstenen centraal staan, er een goed samenspel ontstaat tussen alle betrokkenen in en rond de corporatie en bovendien de essentie op tafel komt.
Een onderdeel is de ‘Belanghebbenden in beeld’. Daarover nu meer.

Belanghebbenden echt betrekken – het kan anders
Hoe doe je dat eigenlijk, een dialoog voeren met stakeholders? Het is niet altijd gemakkelijk om het gesprek met belanghebbenden goed op gang te krijgen, laat staan om die zich écht betrokken te laten voelen bij de ambities van de corporatie. Het kan echter wel.

Corporaties vinden het terecht belangrijk om belanghebbenden de gelegenheid te geven haar organisatie en haar kernprocessen te beoordelen. Toch komt een gesprek niet altijd goed of scherp genoeg op gang. Ook blijft de betrokkenheid vaak maar sporadisch en beperkt tot evaluaties of klanttevredenheidsonderzoeken die ‘maatschappelijke prestaties’ meten. Voor een gesprek over een nieuwe koers, keuzes en kansen is al helemaal geen ruimte. Naast de sleetsheid die hierdoor ontstaat, leidt het tot een organisatorische belasting die een binding met belanghebbenden juist in de weg staat. We willen wel, maar hoe doen we dat dan? En het liefst zo makkelijk mogelijk.

Waar het voor corporatie en huurders echt om gaat – de essentie op tafel
Door een slimme inzet van technologie en gebruik makend van corporatie specifieke kennis maken we met belanghebbenden op ons online platform een ‘digitale foto’. Via het online platform van QuatroSpect kan de corporatie huurders snel en gericht betrekken bij een aantal thema’s. Inhoudelijk wordt een passende vragenlijst opgesteld die de huurders invullen en kunnen toelichten.De techniek zorgt ervoor dat ieder direct zijn eigen bijdrage terugkrijgt, betrokken blijft bij ‘de sprint’ op het platform en het eindresultaat. Bovendien is de aanpak erop gericht om op een andere manier het goede gesprek in te gaan en er meer uit te halen in minder tijd. Je voert een wezenlijk en gebalanceerd gesprek met je huurders en je huurdersplatform waar overeenkomsten en verschillen bespreekbaar worden. 

Dit alles kan zonder de anders zo gebruikelijke organisatorische ballast en met de agenda waar het om draait.  Bovendien levert het een unieke gelegenheid op om de banden met een grotere groep belanghebbenden aan te halen. Het rapport dient niet alleen als voorbereiding op het gesprek tussen belanghebbenden en de organisatie, maar kan ook dienen als voorbereiding op de visitatie. Voor corporaties is dit onze aanpak voor ‘vernieuwing van het maatschappelijk gesprek’.

Wil je de dialoog anders voeren en ben je nieuwsgierig naar de Belanghebbenden Foto voor jóuw corporatie? Laat je dan inspireren door onze nieuwe aanpak die ook collega corporaties gebruiken. Bovendien heeft QuatroSpect een samenwerkingsverband met Raeflex, die deze aanpak omarmt bij haar visitaties.

Slimmer samenwerken – sturing zonder stapeling
QuatroSpect is een ander adviesbureau dat organisaties helpt te ontwikkelen met haar 'viermaal-anders-filosofie'.  QuatroSpect heeft een methodiek en een cloud platform om de corporatie eenvoudig en inzichtelijk ‘op de kaart’ te zetten en te houden zodat de hoofdlijn in beeld blijft en de leidraad vormt voor de dialoog over wat er echt toe doet. Bovendien helpen alle onderdelen van onze aanpak bij voorbereiding van de visitatie en de verantwoording naar intern en extern toezicht.

Ook alle commissarissen die lid zijn van de VTW hebben al kennis kunnen gemaakt met de aanpak van QuatroSpect. Zij konden een Quick Scan Toezicht met Passie invullen, gebaseerd op de Governance Foto, voor effectief bestuur en toezicht, zie www.quatrospect.nl/governance. De landelijke stand Toezicht met Passie wordt 28 september gepresenteerd. Toezichthouders kunnen zich nog inschrijven voor het Congrestival.

Aan de hand van de vraagstukken van corporaties helpen we met ons advies, begeleiding en sectorspecifieke tools de corporatie heel concreet op weg. Ons vierluik:

Corporatie in beeld –   Voorbereiden op visitatie en daarna door ontwikkelen.

Belanghebbenden in beeld –  Krachtig en vroegtijdig samenspel met alle belanghebbenden

Neem je raad mee –   Een goed en dynamisch samenspel tussen bestuur en toezicht

Strategie executie –   Sturen zonder stapeling voor bestuurders en hun teams


Contact;

Mr drs. Anita Th. van der Wal
Directeur/managing partner
Laan van Nieuw Oost Indië 142
2593 CA Den Haag
M: 06 109 839 33

www.quatrospect.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...