Hoe bereidt u zich voor op incidenten en calamiteiten?

Hoe bereidt u zich voor op incidenten en calamiteiten?

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties hebben regelmatig te maken met brand, explosies, asbest of een IT-verstoring. Ook het huisvesten van kwetsbare huurders brengt extra risico’s met zich mee. Tijdens een crisis kijkt de samenleving met een vergrootglas naar de (bestuurlijke) daadkracht van de corporatie. Veel voorkomende incidenten en calamiteiten vragen daarom om een goede voorbereiding. Hoe zit dat binnen uw corporatie?

Huurders, politici, media en andere stakeholders verwachten dat u bent voorbereid op calamiteiten. Omdat u deze maatschappelijke verantwoordelijkheid voelt, investeert u als corporatie in goede zorg voor huurders en verantwoord werkgeverschap. Een proportionele en gerichte voorbereiding op calamiteiten hoort daar ook bij. Veiligheid en crisismanagement vragen om een strategische aanpak.

Wat verstaan we onder een crisis?
Kenmerken van een crisis zijn een grote mate van onzekerheid en weinig tijd om beslissingen te nemen. Het gaat om een gebeurtenis die dusdanig van aard is dat deze niet meer door een betrokken medewerker en/of binnen de reguliere organisatie kan worden afgehandeld. Bovendien gaat de crisissituatie vaak gepaard met dilemma’s rondom bestuurlijke verantwoordelijkheid. U dient als corporatie goed voorbereid te zijn op deze situatie.

Hoe bereidt u zich erop voor?
Een goede voorbereiding op crisissituaties is proportioneel en realistisch. Dit betekent dat adviezen, trainingen en oefeningen nauw aansluiten bij uw dagelijkse werkpraktijk. Het is van belang dat er lessen geleerd worden van daadwerkelijke incidenten en calamiteiten uit de corporatiewereld en andere relevante sectoren.

Voor welke uitdagingen staan corporaties?
Aon werkt nauw samen met corporaties op het gebied van veiligheid en crisismanagement. Door onze ervaringen uit de praktijk te analyseren, kunnen we 4 belangrijke uitdagingen onderscheiden waar corporaties tegenaanlopen. Op onze website vindt u ook de oplossingen die wij bieden voor een strategische aanpak voor veiligheid en crisismanagement.


Een greep uit ons leveranciersregister

Dakmerk
DAKMERK. Hét keurmerk voor platte daken ...
Deceuninck nv
Uw partner voor kozijnen en deuren in kunststof en aluminium ...
Hemmink B.V.
Hemmink B.V. levert producten, oplossingen en concepten van ruim 25 sterke merken ...