Utrecht mikt op 6000 extra woningen

Gepubliceerd op:

Utrechtse woningcorporaties willen de komende vier jaar 6000 nieuwe woningen bouwen en 7000 woningen renoveren. Van de bestaande woningen worden er 18.300 energiezuiniger gemaakt. In de krachtwijken wordt 15 miljoen euro geinvesteerd.

Dat staat in de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de corporaties en de gemeente Utrecht voor 2011 tot en met 2015. Deze afspraken worden na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad.

Scheefwonen
Bij nieuwbouw wordt minimaal energielabel A gerealiseerd, bij ingrijpende renovaties is het streven label B, zo staat te lezen.
Naast nieuwbouw en renovatie zijn er ook zijn er maatregelen om het aantal ‘scheefwoners’ verder terug te dringen en de doorstroom van mensen met hogere inkomens naar duurdere huurwoningen te bevorderen.
Om ervoor te zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen, garanderen de woningcorporaties een minimale voorraad van 44.000 woningen bestemd voor sociale huur.

Bijstellen
Ondanks de economische crisis willlen de Utrechtse woningcorporaties fors investeren in de stad. Maar het verloop van de crisis en ook toekomstige regelgeving, bijvoorbeeld de geplande heffing die corporaties moeten gaan bijdragen aan de huurtoeslag vanaf 2014, kan 'tot andere uitkomsten leiden', aldus de ondertekenaars. De productieprogramma’s per corporatie worden daarom ieder jaar bijgesteld aan de hand van economische omstandigheden en de situatie in de buurten.

Bron: Bouwend Nederland

Een greep uit ons leveranciersregister

Fermacell BV
Fermacell BV, onderdeel van Xella International GmbH, is actief op de internationale bouwstoffenmarkt ...
Vaillant Group Netherlands B.V.
Vaillant is een internationale marktleider op het gebied van verwarmings- en ventilatietechnologie ...
Caleffi International N.V.
Als ‘total-solution provider’ is Caleffi een voortrekker in de ontwikkeling en de productie ...