Actualiteitendagen Woningcorporaties

Actualiteitendagen Woningcorporaties

Gepubliceerd op:

Op 1, 8 en 10 oktober 2019 vinden weer de jaarlijkse kosteloze Actualiteitendagen Woningcorporaties van BDO plaats. Tijdens deze dagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Actualiteiten fiscaal
    De huidige praktijk leert dat steeds meer corporaties in een betalende positie komen als het gaat om de vpb. Actueel vraagstuk is of de organisatie voldoende rekening heeft gehouden met deze uitgaande kasstromen? Zijn voldoende liquiditeiten gereserveerd en zijn er tijdig voorlopige aanslagen aangevraagd om 8% belastingrente te voorkomen? Steeds vaker speelt ook de vraag of er geen optimalisatiemogelijkheden meer bestaan. Ja zeker wel! Sterker nog, ieder jaar zijn er keuzes te maken die effecten hebben op uw vpb positie. We vertellen u hier graag meer over. Daarnaast staan we, zoals gebruikelijk, stil bij het Belastingplan 2020, de stand van zaken rondom de verhuurderheffing, de genieriek renteaftrekbeperking (ATAD 1) en het thema fiscale procesbeheersing.
  • Actualiteiten jaarverslaggeving: jaarrekening en dVi 2019, wat zijn de wijzigingen?
    De definities voor onderhoud & beheer zijn inmiddels uitgekristalliseerd en gepubliceerd. Invoering en toepassing hiervan is niet alleen relevant voor de meerjarenbegroting/dPi 2019, maar ook voor de in de jaarrekening 2019 op te nemen beleidswaarde. Wij nemen u mee in de wijzigingen en effecten. Daarnaast zijn de verschillende zienswijzen qua latente vennootschapsbelastingposities al enkele jaren een punt van bespreking en van verschillen in de sector. Harmonisatie is aanstaande, waarbij wij u graag de uitkomsten toelichten ter verwerking in de jaarverslaggeving 2019. Uiteraard staan we ook stil bij de voorbereidingen op de sluiting van het verslagjaar 2019 en de accountantscontrole daarvan.
  • Integraal risicomanagement: de financiële functie 2020 is digitaal en empathisch
    De afgelopen jaren hebben corporaties veel tijd en energie gestoken in de verdere optimalisatie en de professie van hun bedrijfsvoering. Het verder automatiseren en standaardiseren van administratieve processen en het op orde krijgen van de checks en balances binnen de corporatie hebben bijgedragen, maar deze zijn nog te vaak versnipperd. Daarnaast is sprake van overlap van werkzaamheden en legt nog onvoldoende verbinding met de stakeholders. Hoe gaan we van een hinderlijke kostenpost naar waarde voor de organisatie? We zullen vanuit het gedachtegoed van integraal risicomanagement met u ingaan op de relatie tussen performance van de organisatie en het creëren van waarde met behulp van data en processen. Deze steeds meer digitale tweeling van uw organisatie maakt hierbij optimaal gebruik van beschikbare sectorstandaarden en draagt bij aan een efficiënte (webbased) samenwerking met externe partners.
De actualiteitendagen vinden plaats op de volgende data en locaties:

• 1 oktober (Van der Valk Hotel Zwolle, Nieuwleusenerdijk 1, Zwolle);
• 8 oktober (Hotel Schiphol A4, Rijksweg A4 3, Hoofddorp);
• 10 oktober (Auberge du Bonheur, Bredaseweg 441, Tilburg).


Een greep uit ons leveranciersregister

Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...