Regio Eindhoven onderzoekt levensloopbestendigheid woningen

Regio Eindhoven onderzoekt levensloopbestendigheid woningen

Gepubliceerd op:

In Helmond, Veldhoven en Heeze-Leende start een onderzoek naar de levensloopbestendigheid van woningen. Gemeenten, woningcorporaties en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) willen in beeld brengen in hoeverre de woningvoorraad geschikt is voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen.

In de drie gemeenten krijgen 1.200 huishouden binnenkort bezoek van een inspecteur die de woonsituatie komt bekijken. Die kijkt onder andere naar de breedte van deuren, de hoogte van drempels, of de voordeur zonder trap bereikbaar is en of een rolstoel in de keuken wel kan draaien. Gegevens die zullen aantonen hoeveel woningen geschikt zijn voor bewoning door ouderen die zich nog wel zelf kunnen redden, maar niet meer volledig mobiel zijn. Daaruit zal dan blijken of de woningvoorraad al dan niet past bij de behoeften van ouderen zodat men daar beleid en plannen op kan maken. Dit is waardevolle informatie omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, uit vrije wil of omdat ze niet meer terecht kunnen in zorginstellingen. Dat betekent dat gemeenten en corporaties er zorg voor moeten dragen dat er genoeg woningen zijn waarin deze groep mensen verantwoord, veilig en zelfredzaam kan functioneren. 

De woninginspectie in deze drie gemeenten, maakt onderdeel uit van een bredere studie in de regio Eindhoven naar de levensloopbestendigheid van woningen. In 21 gemeenten gebeurt dit door het verzamelen van cijfermateriaal. Drie representatieve gemeenten zijn aangewezen voor een huis-aan-huis onderzoek. Daarbij is bewust gekozen voor één grote, één middelgrote en één kleine gemeente. Hoewel corporaties deelnemen in het onderzoek, zijn hun woningen in de regio niet zozeer interessant voor deze studie. Vanuit de corporaties is alle informatie over de voorzieningen in de woningen en de geschiktheid voor ouderen reeds bekend. Het onderzoek richt zich dan ook met name op koopwoningen en woningen van particuliere verhuurders waar men immers niet zo vaak een blik achter de voordeur kan werpen.

Bron: sre.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Bofloor B.V.
PVC Kliktegels; de perfecte vloer voor bijna iedere toepassing ...
DOM Nederland
DOM Nederland is expert in het ontwikkelen en verkopen van de hoogste kwaliteit sluittechniek en toegangscontrole ...
Breijer Legionellapreventie
Drinkwater is letterlijk van levensbelang. Daarmee wilt u geen enkel risico lopen, en terecht ...