Enschede en corporaties eens over toekomst huurwoningen

Enschede en corporaties eens over toekomst huurwoningen

Gepubliceerd op:

De drie Enschedese woningcorporaties en de gemeente Enschede hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over vijf thema's. De partijen zijn het onder andere op hoofdlijnen eens over hoeveel huizen de corporaties in de komende jaren gaan bouwen en waar dat bij voorkeur gebeurt.

De andere thema's betreffen de verkoop van huurwoningen, de betaalbaarheid van de woonlasten en duurzaamheid. De afspraken zijn een vervolg op de Woonvisie 2025 die in 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. In de komende tijd worden de samenwerkingsafspraken op onderdelen nog verder uitgewerkt.

Vorig jaar is al begonnen met het overleg over de nieuwe vorm van samenwerking. De eerste vijf thema's waar een akkoord over is, zijn uitgewerkt in concrete afspraken. De in de toekomst benodigde omvang van het aantal sociale huurwoningen in Enschede wordt op korte termijn onderzocht. Daarna wordt met elkaar de gewenste ontwikkeling van de sociale woningvoorraad bepaald.

Verder wordt gezamenlijk bekeken wat de gewenste kwaliteit is van de door de corporaties te verkopen woningen. Daarbij wordt ook het effect van verkoop van woningen op de betreffende buurt meegenomen. Daarnaast wordt onderzocht hoe met ‘betaalbaarheid’ moet worden omgegaan. Uitgangspunt daarbij is dat de kwaliteit van de woning bepalend is en niet het inkomen van de huurder. De hoogte van de woonlasten komt ook aan de orde bij het thema Duurzaamheid. Als de energielasten naar beneden gaan, is dat goed voor de portemonnee van de huurder. Tot slot stemmen de partijen met elkaar af in welke wijken in Enschede het beste kan worden geïnvesteerd.

Vier keer per jaar worden op bestuurlijk niveau de mijlpalen vastgesteld. Ook wordt de voortgang besproken en indien nodig bijgestuurd. De gemeente en corporaties stemmen hun plannen en investeringsvoornemens af op deze vijf thema's. Jaarlijks kan worden bijgestuurd om de gedeelde lange-termijnkoers te behalen. Dit houdt in dat er thema's worden toegevoegd en dat accenten kunnen worden verlegd.

Een greep uit ons leveranciersregister

Mind2Pay
Specialist in debiteurenbeheer voor woningcorporaties ...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Luxs Insights
Luxs, de applicatie voor al uw vastgoedvraagstukken