Rotterdam en woningcorporaties werken samen aan de stad

Rotterdam en woningcorporaties werken samen aan de stad

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties Woonstad Rotterdam, Woonbron, Havensteder, Vestia, SOR, Ressort Wonen en Woningbouwvereniging Hoek van Holland zijn opnieuw een nauwe samenwerking aangegaan met de gemeente Rotterdam. Dit deden zij door de 'Convenanten Samenwerking 2014' te ondertekenen.

De gemeente en de corporaties hebben ieder laten vastleggen wat zij in 2014 gaan doen om het wonen in Rotterdam nog aantrekkelijker te maken en te houden. De afspraken gaan over de ondersteuning van Rotterdammers die financieel in de knel zijn gekomen. Verder gaan de afgesproken inspanningen over het verbeteren en verduurzamen van Rotterdamse woningen en het faciliteren van hoger opgeleiden bij het zoeken naar een woning.

In 2011 zijn ook samenwerkingsafspraken gemaakt. De nieuwe afspraken zijn nodig vanwege de actualiteit op het gebied van wonen: er liggen nieuwe opgaven onder andere op het gebied van betaalbaarheid, scheiden van wonen- en zorgfinanciering en de beschikbare middelen hiervoor zijn sterk gewijzigd door gemeentebezuinigingen en de verhuurderheffing. Daarnaast werkt het Rijk aan nieuwe wetgeving over de rol en taken van de gemeentelijke overheid en de woningcorporaties.

Elke corporatie is afzonderlijk een Convenant Samenwerking 2014 aangegaan met de gemeente Rotterdam. Hiermee is maatwerk in de afspraken gegarandeerd. Anders dan bij de oude afspraken worden de convenanten jaarlijks herijkt en opnieuw vastgesteld. Met het vastleggen van jaarlijkse afspraken kunnen de gemeente en corporaties met hun inspanningen optimaal aansluiten bij de actualiteit en maatschappelijke veranderingen. Het uiteindelijke doel is Rotterdam aantrekkelijk te maken en houden als stad om in te wonen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Chapps NV
We ontwikkelen inspectie-oplossingen voor de vastgoedsector ...
Quality Creations International
Producten die het eenvoudig mogelijk maken brandveilig te leven ...
Wolters Vastgoedonderhoud
Wolters Vastgoedonderhoud is al voor veel woningcorporaties een deskundige partner in het totale onderhoud ...