Verbeterpotentieel voor planning en control cyclus ligt in communicatie asset manager en controller

Verbeterpotentieel voor planning en control cyclus ligt in communicatie asset manager en controller

Gepubliceerd op:

Voor het verbeteren van de planning en control cyclus van woningcorporaties en vastgoedbeleggers ligt veel potentie in een goede communicatie tussen de asset manager en de controller. Deze conclusie is gebaseerd op een analyse van de planning en control cyclus door vastgoedsoftwarespecialist Reasult

De asset manager en de controller vervullen verschillende, maar belangrijke rollen in de planning en control cyclus. Hierdoor is kennis van elkaars verantwoordelijkheden en de ratio’s waarop beiden sturen essentieel.

Waar de controller vooral met ‘control’ bezig is, onder andere het vertalen van de jaarplannen naar de begroting, neemt de asset manager de vastgoedplanning voor zijn rekening door het opstellen van objectplannen. Beide professionals sturen op rendementsratio’s. Voor de controller zijn dat de WACC (Weighted Average Cost of Capital) en de RRR (Required Rate of Return) en voor de asset manager zijn dat de IRR (Internal Rate of Return) en de TRR (Total Rate of Return). Voor een eenduidig portefeuillebeeld is het belangrijk de onderlinge samenhang tussen deze ratio’s te kennen en begrip te hebben van hoe er op wordt gestuurd. Reasult zet dit uiteen het whitepaper ‘Van een andere kijk op vastgoed naar een eenduidig portefeuillebeeld

Meer verbeterpotentieel planning en control cyclus
Naast het optimaliseren van de communicatie tussen de asset manager en de controller zijn er nog meer mogelijkheden om de planning en control cyclus te verbeteren. Zo ziet Reasult ook ruimte voor verbetering in het helder definiëren van taken en verantwoordelijkheden, in kaart brengen van de informatiestromen en opstellen van een transparant object- en portefeuillestrategie.

“Voor controllers en asset managers die niets aan het toeval willen overlaten, is het belangrijk om elkaar actief op te zoeken en op de hoogte te houden”, stelt Herman Groenewold, senior business consultant bij Reasult. “Alleen in nauwe samenwerking kunnen controllers en asset managers elkaar goed aanvullen. En ieder vanuit de eigen rol een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig vastgoedbeleid. Het presteren van de controller en de asset manager zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben invloed op de hoogte van de rendementsratio’s. Het hebben van een andere kijk op vastgoed is prima, zolang je een eenduidig beeld van de portefeuille hebt.”
Geïnteresseerden kunnen het whitepaper downloaden via: ‘Van een andere kijk op vastgoed naar een eenduidig portefeuillebeeld
https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/advies/reasult

Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...
ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele ...
Storingservice.nl
Storingservice.nl - uw partner bij storingen en calamiteiten ...