Drenthe en woningcorporaties sluiten Energieconvenant

Drenthe en woningcorporaties sluiten Energieconvenant

Gepubliceerd op:

Drentse woningcorporaties en de provincie Drenthe zetten zich de komende vijf jaar opnieuw in voor vermindering van het energiegebruik en een verdere besparing van de CO2-uitstoot in huurwoningen. Daartoe ondertekenden de directies en gedeputeerde Henk van de Boer het Energieconvenant 2015-2020.

In het Energieconvenant Drenthe 2015-2020 stellen Actium, Domesta, Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Woningstichting De Volmacht, Woonconcept en Woonservice zich vier doelen: bewust omgaan met het gebruik van (schaarse) grondstoffen, energiekwaliteit van woningen in beeld brengen en verder verbeteren, verhogen van kennis en bewustwording bij bewoners en beheersbare woonlasten. De provincie zorgt voor regie op de uitvoering en monitoring van het energieverbruik.

In 2007/2008 maakten de provincie en de woningcorporaties voor het eerst afspraken in een energieconvenant. Dat was bijzonder; Drenthe was de eerste provincie die een eenduidig overzicht kon geven over de afspraken tussen provincie, corporaties en ook het Rijk op het gebied van energiebesparing in de sociale woningbouw. De eindevaluatie in 2014 toont het positieve effect van die samenwerking: een vermindering van het energieverbruik met 8% en een besparing van de CO2-uitstoot van 8,5%. In vergelijking met het Energieconvenant 2007/2008 wordt het energieprogramma uitgebreid met meer doelen dan alleen verbetering van het energielabel.

Een greep uit ons leveranciersregister

Sdu
Grip op uw processen, de informatiehuishouding op orde, zaakgericht werken en een kostenbesparing dankzij ...
Elro Dakbedekking
Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid...
Nathan Systems B.V.
Nathan levert een totaalpakket van betrouwbare producten, systemen en kennis op gebied van duurzaam verwarmen ...