Verhuurderheffing gaat over betaalbaarheid

Verhuurderheffing gaat over betaalbaarheid

Gepubliceerd op:

De discussie over investeringscapaciteit leidt af van de essentie.

Minister Blok praat dezer dagen met de Tweede en later met de Eerste Kamer over de evaluatie van de verhuurderheffing. Het valt me op dat voorafgaand aan en tijdens deze evaluatie de Minister zich vrijwel uitsluitend focust op de (resterende) investeringsruimte van woningcorporaties. Met in zijn voetsporen onze eigen branche-organisatie en de leden van de Tweede Kamer.

In mijn ogen zou de essentie echter een andere moeten zijn. Deze heffing gaat namelijk ten koste van mensen die een sociale huurwoning huren of daarnaar op zoek zijn.  Ze vinden die niet of nauwelijks en als het eindelijk gelukt is, betalen ze de hoofdprijs!

Mijn verzoek aan alle betrokken partijen is daarom: besluit u dat de heffing blijft bestaan, praat dan over ALLE gevolgen van deze belasting. Dan wordt de discussie tenminste eerlijk gevoerd en vanuit alle kanten belicht.

Corporaties staan er financieel  inderdaad nog steeds goed voor. Alhoewel de heffing natuurlijk wel degelijk investeringskracht kost.

Veel belangrijker echter, is dat de betaalbaarheid van onze sociale huurwoningen door de noodgedwongen - en door deze Minister zelf mogelijk (of moet ik zeggen noodzakelijk gemaakte) - hoge huurverhogingen van de afgelopen jaren enorm is afgenomen. Huurders, vooral degenen met de laagste inkomens, betalen inmiddels in veel gevallen meer voor hun woning dan eigenaren met een hypotheek in een vergelijkbare woning. Met dank aan de hypotheekrenteaftrek, die de koper helpt en de verhuurderheffing, die de huurder belast. De vraag naar betaalbare huurwoningen loopt bovendien op, maar het aanbod nauwelijks. Zonder verhuurderheffing zouden we veel meer kunnen doen.

Ik vind het onbegrijpelijk dat een land zijn rijke inwoners helpt en de mensen, die het minder breed hebben, juist extra belast.

Als woningcorporatie voelen wij ons mede verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Wij vinden ook dat we daarop mogen worden aangesproken. Bij de vaststelling van de jaarlijkse huurverhoging en de huuraanpassing bij verhuizing proberen we daarom de huurstijging beperkt te houden.

Daarnaast werken we op diverse manieren aan maatwerkoplossingen voor mensen die financieel in de knel komen. Een mooi voorbeeld daarvan is de aanpak die de gemeente en woningcorporaties in Den Bosch hanteren. In het kader van de Lente-samenwerking tussen negen Brabantse corporaties proberen we van een dergelijke aanpak te leren en het goede over te nemen.

Natuurlijk willen wij graag van de verhuurderheffing af, want dan zouden we meer voor mensen kunnen betekenen. Zeker gezien het feit dat er voor deze belasting geen enkele inhoudelijke grondslag is. Blijft deze echter, wees dan eerlijk over de consequenties.

En wij, wij blijven hoe het ook zal gaan, werk maken van betaalbaarheid voor huurders.

Karo van Dongen
directeur-bestuurder
Woonstichting Etten-Leur

Woonstichting Etten-Leur
www.woonwel.nlinfo@woonwel.nl
Tel. (076) 502 46 00 • twitter.com/WstgEttenLeur
www.facebook.com/WoonstichtingEttenLeur

Een greep uit ons leveranciersregister

Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...