Elan Wonen maakt werk van brandveiligheid

Gepubliceerd op:

Woningcorporatie Elan Wonen gaat 700 huurwoningen in Haarlem en Heemstede aanpakken om ze aan de actuele brandveiligheidseisen te laten voldoen. De corporatie doet dit in het kader van het project  'Preventie Branddoorslag'. Inzet is het voorkomen van overslaande branden.

Om te voorkomen dat brand zich snel kan verspreiden van de brandhaard naar andere woningen, wil Elan Wonen bij 700 van haar huurwoningen extra maatregelen treffen. Elan Wonen is de brandveiligheid van de woningvoorraad gaan onderzoeken naar aanleiding van grootschalige woningbranden in Hoofddorp en Zaandam enkele jaren geleden. Het toenmalige ministerie van VROM riep gemeenten en corporaties toen op om extra aandacht te besteden aan het gevaar van branddoorslag. Elan Wonen concludeerde na een eerste inventarisatie dat 1000 van haar huurwoningen niet voldeden aan de actuele wettelijke brandveiligheidsvoorschriften. Dit jaar gaat de corporatie 700 woningen projectmatig verbeteren. Het gaat daarbij met name om het plaatsen van rook- en brandmelders. Ook voor de overige 300 woningen zijn maatregelen gepland.

Bron: elanwonen.nl

Een greep uit ons leveranciersregister


Hagemans Vastgoedonderhoud staat voor Vitaal Vastgoed. Voor woningen en gebouwen die doen waarvoor ze bedoeld ...

Gebroeders de Vries is dé specialist in elke kruipruimte en kent de oplossingen voor... 

Grip op uw processen, de informatiehuishouding op orde, zaakgericht werken en een kostenbesparing dankzij ...