Noord-Holland helpt gemeenten met huisvestingsinitaitieven

Noord-Holland helpt gemeenten met huisvestingsinitaitieven

Gepubliceerd op:

De provincie Noord-Holland wil gemeentelijke initiatieven voor het huisvesten van asielzoekers met een verblijfsvergunning ondersteunen. De provincie wil initiatieven die hier een bijdrage aan leveren, versneld in behandeling nemen. Als zo'n initiatief voldoet aan de regels zet de provincie in op een vlotte afhandeling van de procedures zodat de gemeenten tot realisatie kunnen overgaan.

Bij wijze van proef heeft Noord-Holland op 20 oktober in de regio Noord-Holland Noord een zogenoemd `Loket op Locatie' in het gemeentehuis in Schagen gehouden. Alle gemeenten uit de regio werden uitgenodigd om hun plannen voor te leggen aan de deskundigen van de provincie, om zo gezamenlijk te kijken naar projecten die in aanmerking kwamen voor versnelde afhandeling. Het loket is vooral bedoeld om samen een inventarisatie te maken van kansrijke initiatieven, gericht op het (versneld) huisvesten van vergunninghouders in de regio Noord-Holland Noord. Als een project als kansrijk werd bestempeld, maakten partijen afspraken over hoe te zorgen voor een vlotte afhandeling.

Een van de plannen die als kansrijk wordt bestempeld is het plan `Grietje Slagterlaan' in Medemblik. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 40 (semipermanente) woningen voor starters en vergunninghouders. Deze woningen kunnen binnen 9 maanden worden gebouwd. De provincie heeft tijdens het loket op locatie aangegeven het plan als kansrijk te bestempelen en staat in beginsel positief ten opzichte van de ontwikkeling.

Gemeenten hebben in totaal meer dan 50 plannen op tafel gelegd. Deze plannen zijn: 4 tijdelijk, 8 semipermanent en 40 permanent. De plannen verschillen sterk in omvang en zijn geschikt voor een mix van doelgroepen. Het merendeel van de voorgelegde initiatieven gaat om binnenstedelijke plannen waar de gemeenten zelf mee aan de slag kunnen, en dus zelf kunnen versnellen. Denk daarbij aan het realiseren van tijdelijke huisvesting, transformatie van bestaande gebouwen en kantoren en uit de verkoop nemen van sociale woningen door woningcorporaties. Voor slechts een beperkt aantal van de voorgelegde plannen is afstemming tussen de provincie en de gemeente nodig. Die afstemming vindt plaats.

Een greep uit ons leveranciersregister

Hofmeier I Interim & Consulting
Hofmeier is business partner voor financiële en organisatievraagstukken. Onze missie: organisaties helpen om hun ambities ...
S&P Holland B.V.
Soler & Palau, de grootste fabrikant van ventilatoren van Europa ...
Derbigum Nederland
Derbigum Nederland B.V. is gespecialiseerd in energiebesparende en duurzame dakbedekking ...