Woonbond aan Schippers: kies voor betaalbare en duurzame huursector

Woonbond aan Schippers: kies voor betaalbare en duurzame huursector

Gepubliceerd op:

De Woonbond heeft informateur Schippers in een brief gevraagd tijdens de besprekingen voor de kabinetsformatie aandacht te schenken aan de problemen waar huurders mee kampen en de uitdagingen waar de huursector voor staat. Daarbij stipt de woonbond vooral het belang van voldoende betaalbare huurwoningen aan.

Huurders kregen de afgelopen jaren te maken met forse huurverhogingen en zagen tegelijkertijd de voorraad betaalbare huurwoningen sterk inkrimpen. Het is volgens de Woonbond daarom hoog tijd dat huurders in Nederland het beter krijgen. De Woonbond zet in de brief aan Schippers verschillende speerpunten uiteen en doet concrete voorstellen om tot een betaalbare huursector te komen, met voldoende en duurzame huurwoningen.

Huurverlaging en extra aanbod huurwoningen
De Woonbond pleit voor een gemiddelde huurverlaging van 10%, zodat de huurprijzen meer in verhouding komen te staan met wat huurders zich kunnen veroorloven. De fors gestegen huurprijzen zorgen ervoor dat steeds meer huurders in armoede leven. Verder is er volgens de Woonbond behoefte aan veel meer betaalbare huurwoningen. Om te zorgen dat de sociale voorraad niet verder inkrimpt, is op korte termijn een verkoop- en liberalisatieverbod nodig, aldus de Woonbond. Daarnaast noemt de bond de noodzaak om extra inspanning te leveren voor een versnelde verduurzaming van de sociale woningvoorraad. Deze energiebesparing moet weer leiden tot verlaging van de woonlasten van huurders.

‘Schrap verhuurderheffing, vergroot zeggenschap huurders’
Om bovenstaande doelstellingen financieel te kunnen realiseren, pleit de Woonbond voor afschaffing van de verhuurderheffing. De Woonbond wil daarnaast dat huurders meer zeggenschap krijgen op onderwerpen die hen direct aangaan, zoals het huurbeleid en de verkoop van sociale huurwoningen aan commerciële verhuurders. Huurdersorganisaties hebben volgens de Woonbond bovendien behoefte aan onafhankelijke ondersteuning om de belangen van huurders in het overleg met de verhuurder goed te kunnen behartigen. Er is in de ogen van de bond meer consumentenbescherming en regulering nodig bij de huurprijzen en huurverhogingen in de sector. Om de woonzekerheid te verhogen, wil de Woonbond ook dat een vast huurcontract de norm wordt.

Bron: Woonbond. Beeld: Rijksoverheid.

Een greep uit ons leveranciersregister

Storax B.V.
STORAX B.V. is al meer dan 40 jaar de meest complete mattenindustrie met productie in Nederland ...
BOB-KOB Opleidingen
BOB Opleiding, Training en Advies is hét opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw ...