Rijswijk Wonen

  1. Woningcorporaties »
  2. Zuid-Holland »
  3. Rijswijk »
  4. Rijswijk Wonen

Rijswijk Wonen

Bezoekadres
Lange Kleiweg 6
2288 GK Rijswijk ZH
Corr.adres
Postbus 195
2280 AD Rijswijk ZH
Contactgegevens
Telefoon: (070) 336 42 00

Uitgebreide informatie over Rijswijk Wonen

Woningcorporatie Rijswijk Wonen heeft in totaal 7.320 eenheden in beheer. Dit aantal is verdeeld over o.a. sociale huurwoningen, vrije sectorwoningen, zorg eenheden, bedrijfsruimten, winkels en garages.
login
U dient aan te melden of in te loggen om gedetailleerde informatie over deze woningcorporatie in te kunnen zien.
meer
Rijswijk Wonen is een woningcorporatie met ruim 6.000 woningen in de gemeente Rijswijk (ZH). Onze belangrijkste taak is het huisvesten van mensen die niet zelf in woonruimte kunnen voorzien. Daaraan ontlenen wij ons bestaansrecht en onze identiteit.

Focus op betaalbaarheid en beschikbaarheid
Wij zetten actief in op het bieden van voldoende én betaalbare sociale huurwoningen in Rijswijk, als onderdeel van de regio Haaglanden. Om dat te kunnen bereiken, gaan wij efficiënt om met onze financiële middelen. Wij vinden het onze verplichting om een zo groot mogelijk deel van ons maatschappelijk vermogen te besteden aan de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Zo kiezen wij er bijvoorbeeld voor om - daar waar nodig - de huren veel minder te laten stijgen dan wettelijk is toegestaan.

Verantwoordelijkheid nemen
In alles wat we doen, gaan we zo veel als mogelijk uit van eigen verantwoordelijkheid, kracht en initiatief. Dit betekent dat we huurders aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid en we geen taken van hen of anderen overnemen. Wij stimuleren huurders om zelf knelpunten op te lossen of zaken te organiseren en zoeken actief de samenwerking met onze stakeholders op.

Sturen op rendement
We zoeken continu naar de optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement. We blijven investeren in onderhoud, nieuwbouw en energiebesparingen. Dat doen we gericht, daar waar het het hardste nodig is. Geen automatisme, maar weloverwogen keuzes. Daarmee geven wij zo goed mogelijk invulling aan de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Wij werken vanuit een zakelijke, efficiënte en effectieve organisatie zodat we ook in de toekomst ons werk goed kunnen blijven doen.
Wilt u meer gegevens inzien van deze corporatie?
Registreren
Bent u werkzaam bij deze woningcorporatie? Meld u dan nu aan voor een gratis account.
Aanmelden

Woningcorporaties in de buurt van Rijswijk Wonen

De volgende woningcorporaties bevinden zich ook in de provincie Zuid-Holland:

Word lid en profiteer!

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen. Tevens ook de mogelijkheid om complete exports te maken naar Excel.

De aanbieding

Een greep uit ons leveranciersregister


Optimale tevredenheid van opdrachtgevers en huurders ...

BPM software voor Woningcorporaties ...

Storingservice.nl - uw partner bij storingen en calamiteiten ...

Met onze diepgaande kennis van registergoed zorgen we voor een soepele samenwerking tussen alle partners ...

Expert in legionellapreventie & geluid-, geur- en luchtonderzoek ...

Hernieuwbare energie voor de mensen ...