Rijswijk Wonen

  1. Woningcorporaties »
  2. Zuid-Holland »
  3. Rijswijk »
  4. Rijswijk Wonen

Rijswijk Wonen

Bezoekadres
Admiraal Helfrichsingel 51
2287 TA Rijswijk ZH
Corr.adres
Postbus 195
2280 AD Rijswijk ZH
Contactgegevens
Telefoon: (070) 336 42 00

Uitgebreide informatie over Rijswijk Wonen

Woningcorporatie Rijswijk Wonen heeft in totaal 6.722 eenheden in beheer. Dit aantal is verdeeld over o.a. sociale huurwoningen, vrije sectorwoningen, zorg eenheden, bedrijfsruimten, winkels en garages.
login
U dient aan te melden of in te loggen om gedetailleerde informatie over deze woningcorporatie in te kunnen zien.
meer
Rijswijk Wonen is een woningcorporatie met ruim 6.000 woningen in de gemeente Rijswijk (ZH). Onze belangrijkste taak is het huisvesten van mensen die niet zelf in woonruimte kunnen voorzien. Daaraan ontlenen wij ons bestaansrecht en onze identiteit.

Focus op betaalbaarheid en beschikbaarheid
Wij zetten actief in op het bieden van voldoende én betaalbare sociale huurwoningen in Rijswijk, als onderdeel van de regio Haaglanden. Om dat te kunnen bereiken, gaan wij efficiënt om met onze financiële middelen. Wij vinden het onze verplichting om een zo groot mogelijk deel van ons maatschappelijk vermogen te besteden aan de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Zo kiezen wij er bijvoorbeeld voor om - daar waar nodig - de huren veel minder te laten stijgen dan wettelijk is toegestaan.

Verantwoordelijkheid nemen
In alles wat we doen, gaan we zo veel als mogelijk uit van eigen verantwoordelijkheid, kracht en initiatief. Dit betekent dat we huurders aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid en we geen taken van hen of anderen overnemen. Wij stimuleren huurders om zelf knelpunten op te lossen of zaken te organiseren en zoeken actief de samenwerking met onze stakeholders op.

Sturen op rendement
We zoeken continu naar de optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement. We blijven investeren in onderhoud, nieuwbouw en energiebesparingen. Dat doen we gericht, daar waar het het hardste nodig is. Geen automatisme, maar weloverwogen keuzes. Daarmee geven wij zo goed mogelijk invulling aan de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Wij werken vanuit een zakelijke, efficiënte en effectieve organisatie zodat we ook in de toekomst ons werk goed kunnen blijven doen.

Laatste nieuws Rijswijk Wonen

Rijswijk Wonen en Steenvlinder werken samen: Nog meer betaalbaar wonen in Rijswijk
Wilt u meer gegevens inzien van deze corporatie?
Registreren
Bent u werkzaam bij deze woningcorporatie? Meld u dan nu aan voor een gratis account.
Aanmelden

Woningcorporaties in de buurt van Rijswijk Wonen

De volgende woningcorporaties bevinden zich ook in de provincie Zuid-Holland:

Word lid en profiteer!

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen. Tevens ook de mogelijkheid om complete exports te maken naar Excel.

De aanbieding

Een greep uit ons leveranciersregister


Een mooie functionele badkamer, keuken en fraai toilet voor uw bewoners tegen acceptabele kosten?

Het duurzaam inrichten van uw buitenruimte met producten die uitblinken in functionaliteit en vormgeving ...

Coenen Automatische Deuren is uw betrouwbare partner voor oplossingen op het gebied van automatische deuren ...

Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...

Raetsheren van Orden biedt sinds de jaren 90 haar diensten aan de corporatiesector aan...

Wij spreken de taal en begrijpen de dynamiek bij onder meer overheden en wooncorporaties ...