VKG Keurmerk

  1. Leveranciers »
  2. Kozijnen »
  3. Kunststof Kozijnen »
  4. VKG Keurmerk

VKG Keurmerk

Corr.adres
Postbus 1496
3430 BL Nieuwegein
Contactgegevens
T: (030) 750 98 01
Kwaliteit borgen met het VKG Keurmerk©

Het VKG Keurmerk© staat voor integrale kwaliteit van kunststof kozijnen, ramen en deuren. De totale keten van bedrijven uit de toelevering, de kozijnproductie en de montage is gesloten. De technische eisen, die de basis vormen voor deze integrale kwaliteit, staan omschreven in de VKG Kwaliteitseisen en adviezen©. Deze zijn transparant opgetekend in de voor iedereen toegankelijke website www.vkg kwaliteitshandboek.nl. Zowel de toeleveranciers (partners), de kozijnfabrikanten, evenals dealers en montage bedrijven worden actief betrokken bij de totstandkoming van deze ketenkwaliteit herkenbaar aan het VKG Keurmerk©. Vanuit de klant bezien, zowel particulier als professioneel, hoeft er maar op één keurmerk gelet te worden als bewijs van gecontroleerde kwaliteit en zekerheid: het VKG Keurmerk©. De aangesloten bedrijven worden onafhankelijk gecontroleerd door het certificeringsinstituut SKG-IKOB. Alleen goedgekeurde bedrijven mogen het VKG Keurmerk© voeren.

De kunststof kozijn keten in beeld

De keten van kunststof kozijnen bestaat uit vier kolommen: De toeleverende industrie, de kozijnfabrikanten, dealers, montagebedrijven en tot slot de opdrachtgever / eindgebruiker. Wanneer de eerste drie kolommen voldoen aan de eisen die gesteld worden door de VKG zal de klant direct na oplevering een bewijs van ketenkwaliteit ontvangen: het opleverdossier met VKG Keurmerkcertificaat. Naast de periodieke keuringen door SKG-IKOB is er een digitaal controle systeem ingevoerd: De VKG Keurmerk opleverapp. Het digitale systeem wordt per project gevoed door de kozijnfabrikant. De daadwerkelijke oplevering door middel van de app kan alleen gedaan worden door VKG aangesloten bedrijven. Het digitale projectsysteem i.c.m. met de digitale oplevering zorgt voor een gesloten kwaliteitsketen.

Beschikbare video van VKG Keurmerk

Word lid en profiteer!

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen. Tevens ook de mogelijkheid om complete exports te maken naar Excel.

De aanbieding

Een greep uit ons leveranciersregister


Wolters BV is al voor veel woningcorporaties een deskundige partner in het totale onderhoud ...

Fortes Energy Systems is specialist op het gebied van producten voor de stadswarmte ...

Duco, een toonaangevend producent in Europa van ventilatie- en zonweringsystemen ...

Company Tesuji | digitaliseren | document management | digitaal werkenIn 1980 heeft het Nederlandse bedrijf TONZON een revolutionaire isolatiemethode ontwikkeld ...

Facto Geo is een geodetisch ingenieursbureau met vijf locaties die zorgen voor ...