Brandveiligheid in sociale woningbouw: mensen, processen en technologie moeten samenwerken om digitale transformatie te realiseren

Brandveiligheid in sociale woningbouw: mensen, processen en technologie moeten samenwerken om digitale transformatie te realiseren

Gepubliceerd op:

Wouter Puijk, Technical Sales Manager bij FireAngel Safety Technology, deelt zijn inzicht over hoe we de acceptatie van technologie kunnen versnellen om voor iedereen, gezonde-, (brand)veilige- en menswaardige woonomstandigheden te creëren.

Complexe producten
Tegenwoordig is het niet eenvoudig om een product simpel te maken. Neem als voorbeeld ChatGPT, de kunstmatige intelligentie (AI) chatbot, ontwikkeld door OpenAI, die sinds de lancering in november 2022 alle krantenkoppen heeft gehaald. Gebruikers voeren een prompt in en de software geeft een gedetailleerd antwoord.
Maar wat zou ChatGPT zijn zonder de geavanceerde technologie en het jarenlange onderzoek erachter.
FireAngel Safety Technology maakt technologie toegankelijk om een aantal van de meest complexe problemen in de woonomgeving op te lossen: brandveiligheid, koolmonoxide, Co2, lage/hoge temperatuur, luchtvochtigheid en schimmel.
Het ontwikkelen van deze geavanceerde oplossingen is maar een klein gedeelte van onze missie.
De technologie mag dan als oplossing kunnen dienen, maar de acceptatie van nieuwe technologie is wel afhankelijk van de mentaliteit van de mensen die bij het proces betrokken zijn.
De toekomst van ChatGPT zal bijvoorbeeld afhangen van hoe het wordt geaccepteerd en de manier waarop het wordt geïntegreerd in onze samenleving.

Sociale huisvesting
De grote vraag blijft: is een veranderend landschap klaar om nieuwe technologie te omarmen?
De sociale huisvestingssector is traag geweest met het accepteren en integreren van innovatieve technologieplatorms, deels omdat de lijst met complexe uitdagingen waarmee de sector op dit moment geconfronteerd wordt, lang is. Denk hierbij aan nieuwe wet- en regelgeving, een veranderende vraag, verduurzaming en transities in alle sectoren. De continue en steeds sneller veranderende omstandig-heden maken de voorbereidingen op de complexe uitdagingen, die ons in de toekomst te wachten staan, niet eenvoudig. Digitale transformatietrajecten staan niet hoog op de prioriteitenlijst. Bezorgdheid over privacy, financiële kosten, regelgeving en cyberbeveiliging vormen zeker belangrijke belem-meringen voor acceptatie.
De afgelopen twee jaar heeft er echter een transformationele verschuiving plaatsgevonden in de richting van adoptie. Sociale woningbouwcorporaties erkennen dat het implementeren van veiligheidstechnologie niet enkel een doel op hun to-dolijst is, maar een essentiële stap om de kwaliteit van wonen en leven van hun bewoners verder te verbeteren.
Deze verschuiving is voortgekomen uit een groter bewustzijn van de beschikbare technologie, toenemende controle door bevoegd gezag, bewoners en publieke opinie.
Terwijl we getuige zijn van deze fundamentele beweging, kunnen we eerdere belemmeringen voor acceptatie gaan transformeren in proactief inspelen op veranderingen. Dit vraagt om inzicht in mogelijke toekomstige ontwikkelingen

Nieuwe regelgeving
In oktober 2024 zal de Nederlandse regering nieuwe cyberbeveiligingsvoorschriften invoeren, die zeker van invloed zullen zijn op de veiligheid en technologie. Het gaat hier met name om gegevensbescherming en privacy. De regelgeving, die van toepassing is op alle organisaties die in Nederland vitale infrastructuur leveren, vereist naleving van cyberbeveiligingsnormen die worden aangetoond door regelmatige tests en audits. Deze nieuwe regelgeving zal helpen bij het introduceren van standaardisatie in de branche, zodat woningbouwcorporaties de Internet of Things (IoT)-oplossingen kunnen evalueren en selecteren die voldoen aan standaarden of open protocollen die integratie met andere apparaten en systemen mogelijk maken. Hoewel de wijziging in de regelgeving de aanbieders van sociale huisvesting gerust zal stellen op het gebied van privacy en veiligheid, zullen ze ook steeds meer onder druk komen te staan om te innoveren en zich aan te passen om naleving te bereiken.

Fabrikanten zullen ervoor moeten zorgen dat deze oplossingen eenvoudig te gebruiken en te implementeren zijn, zodat organisaties met onvoldoende middelen de transformatie kunnen beheren zonder dat ze extra expertise hoeven in te zeten.

“Adoptie van IoT/Ai -  een grote stap voorwaarts voor de sector”
Nu de regelgeving steeds strenger wordt, moeten ook mensen en processen gelijke tred houden. De grote schat aan data die de digitalisering met zich meebrengt, biedt een revolutionaire kans voor woningaanbieders om hun werkwijze fundamenteel te veranderen. Door gebruik te maken van gegevens van IoT-sensoren kunnen potentiële onderhouds- en veiligheidsproblemen worden gesignaleerd en kan er worden bijgedragen aan het leveren van maatschappelijke waarde door te zorgen voor kwaliteit en een veilige woonomgeving.

IoT kan woningcorporaties helpen om voldoende middelen te verstrekken om hun huurders, inclusief de meest kwetsbaren in onze samenleving, te ondersteunen. Dit is een belangrijke stap voor een sector die van oudsher reactief in plaats van proactief is. Om zich op de verschuiving voor te bereiden, moeten (sociale) woningbouwverenigingen huurders, personeel en andere belanghebbenden betrekken bij het genereren van draagvlak voor de IoT-technologie door de waarde ervan te demonstreren door middel van pilots en het selecteren van aanbieders van oplossingen die gericht zijn op het verbeteren van de huurderstevredenheid. Met het oog op de toekomst is de wijdverspreide acceptatie van potenieel levensreddende technologie dus vol aan de gang, maar is er een culturele verschuiving nodig om het volledige potentieel ervan te bereiken, zodat mensen, processen en technologie kunnen samenwerken om de veiligheid van de bewoners naar niet eerder haalbare niveaus te brengen.

Alle maatregelen die we ontwikkelen om de energieprestatie en onze CO2-voetafdruk te verbete-ren, nemen tenslotte de nodige risico’s met zich mee op het gebied van brandveiligheid.

FireAngel is specialist op het gebied van levensreddende producten, stimuleert verandering en loopt voorop in IoT- en AI-innovaties om levens te beschermen door de inzet van geavanceerde oplossingen.

Data gestuurde toepassingen en kunstmatige intelligentie stellen woningbouwverenigingen en coöperaties in staat om belangrijke stappen te nemen in een veranderende wereld. FireAngel is de gesprekspartner in het domein van technologische oplossingen oa. brandveiligheid. Een kundige en ervaren gesprekspartner die begrijpt voor welke uitdagingen de branche staat als het gaat om efficiency en het verlagen van de Total Cost of Ownership(TCO) door slimme technologieën in te zetten.

Wouter Puijk is sinds jaar en dag uw gesprekspartner vanuit FireAngel en ondersteunt ook uw organisatie. E-mail: wpuijk@fireangel.nl.Een greep uit ons leveranciersregister

Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...