Waarom is kadastrale recherche belangrijk?

Waarom is kadastrale recherche belangrijk?

Gepubliceerd op:

In de ontwikkelfase van een project is het belangrijk om rekening te houden met omliggende percelen. Het komt nogal eens voor dat een project in de uitvoeringsfase stil komt te liggen, omdat blijkt dat het ontwerp niet binnen de kadastrale grenzen past. Het gevolg is uitloop in tijd en budget, maar ook imagoschade.

Dit risico treedt vaak op wanneer nieuwe gebouwen, wegen en voetpaden grenzen aan bestaande particuliere percelen. Voor beheersing van dit risico is het van belang om in een vroeg stadium van een project een kadastrale recherche uit te voeren. Hiermee krijg je een nauwkeurig overzicht van de ligging van de bestaande kadastrale grenzen. Eveneens kan getoetst worden of het nieuwe ontwerp binnen deze grenzen past. Bij overschrijding van grenzen adviseren wij de opdrachtgever graag welke mogelijke oplossingen er zijn. Zo voorkom je onaangename verrassingen op een moment dat dit niet wenselijk is.

Perceelvorming
Naast kadastrale recherche zet BOOT ook nieuwe kavelgrenzen uit en leveren we metingen en bestanden aan ten behoeve van de vorming van nieuwe kadastrale percelen. Dit is nodig wanneer je nieuwe kavels wilt uitgeven, maar ook bij overdracht van grond, bijvoorbeeld aan de gemeente. Bij de vorming van percelen werkt BOOT conform de richtlijnen van het Kadaster.

Wij ontzorgen in het traject van de kadastrale recherche en vorming van percelen tot en met het vastleggen van de juridische status van nieuwe kadastrale percelen bij het Kadaster.

Denk daarom bij het ontwikkelen van jouw plannen na over het belang van kadastrale recherche en de manier waarop je de nieuwe percelen wilt vormen. Wij helpen je graag. Neem voor meer informatie contact op met Arne Kooistra, 0610540020 of tp.kooistra@buroboot.nl.


Een greep uit ons leveranciersregister

ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele ...
Strooming
Expert in legionellapreventie & geluid-, geur- en luchtonderzoek ...
Trans-id
Trans-id helpt met de renovatie en of transformatie naar energiezuinige woningen ...