Sdu Uitgevers

  1. Leveranciers »
  2. Overigen »
  3. Sdu Uitgevers

Sdu Uitgevers

Bezoekadres
Prinses Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag
Corr.adres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
Contactgegevens
T: 070 - 378 99 11
F: 070 - 799 98 98
Woningcorporaties voeren dagelijkse talloze taken en processen uit. Door deze taken en processen vast te leggen in een Documentair Structuur Plan (of DSP) krijgen ze zicht op welke werkprocessen een organisatie uitvoert en welke informatie hierbij wordt aangemaakt. Op deze wijze wordt de informatiehuishouding gestructureerd, inzichtelijk gemaakt en op orde gehouden.

Heeft u hulp nodig om uw processen en informatiehuishouding op orde de krijgen en houden? Dat kan met VIND Informatiemanagement van Sdu. Hiermee beheert, distribueert en archiveert u documenten, dienstverlenende processen en interne processen van begin tot eind. Het is in essentie een blauwdruk voor het inrichten van uw complete informatiehuishouding

Model-DSP voor Woningcorporaties
Woningcorporaties voeren vaak dezelfde taken en processen uit. Om die reden is één algemeen toepasbaar Model-DSP voor Woningcorporaties ontwikkeld. Model-DSP is onderdeel van VIND Informatiemanagement.

Model-DSP levert uniformiteit en een grote kostenbesparing op voor corporaties die hier gebruik van maken. Elke corporatie beschikt zo direct over de belangrijkste werkprocessen bij woningcorporaties en kan met de beheertool eenvoudig processen aan de lokale situatie aanpassen of toevoegen wanneer gewenst. Per proces wordt omschreven welke stappen het proces kent en welke controles gedaan moeten worden.

Hiermee voldoet elke corporatie bovendien aan de eisen van een goed onderhouden en ordelijk digitaal archief.

Meer weten? Neem dan contact op met Sdu via 070 378 98 80 of kijk op www.sdu.nl/vind-informatiemanagement

Word lid en profiteer!

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen. Tevens ook de mogelijkheid om complete exports te maken naar Excel.

De aanbieding

Een greep uit ons leveranciersregister


Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...

We ontkomen er niet meer aan: een hellend dak moet veilig te betreden zijn, of het nu nieuwbouw is of een renovatieproject ...

Company Tesuji | digitaliseren | document management | digitaal werkenVentilatie is essentieel voor een gezond binnenmilieu. Breijer Ventilatietechniek is dan ook al bijna 25 jaar...

Reparatie en Onderhoud van kunststof/aluminium ramen en deuren ...

SKARP verbetert de informatievoorziening van woningcorporaties op alle fronten. SKARP verbindt mensen ...