Facto Geo

 1. Leveranciers »
 2. Overigen »
 3. Facto Geo

Facto Geo

Bezoekadres
Keulenstraat 17
7418 ET Deventer
Corr.adres
Postbus 2017
7420 AA Deventer
Contactgegevens
T: (0570) 50 32 50
F: (0570) 50 32 55
Specialisten in geodesie en geoinformatie
Facto Geo Meetdienst is een geodetisch ingenieursbureau met vijf locaties die zorgen voor een landelijke dekking. Bij ons bedrijf werkt een enthousiast team van ruim 100 medewerkers aan het uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden en het bewerken en presenteren van geodata. Facto Geo Meetdienst is een onafhankelijke specialist in de sector met een grote diversiteit aan opdrachtgevers.

Specialistische kennis en ervaring
De sectoren grond-, weg- en waterbouw, Bouwend Nederland, de petrochemie, de Gasunie, advies- en ingenieursbureaus, vastgoedbedrijven en de overheid zijn belangrijke pijlers. Wij hebben opdrachtgevers in zowel de particuliere sector als bij de Rijksoverheid en de lagere overheden zoals provincies, waterschappen en gemeenten.

Specialist in splitsingen
Facto Geo kan het complete splitsingsproces verzorgen. Het proces van kadastraal splitsen verloopt sneller en de kosten per perceel zijn aanmerkelijk lager.
De unieke dienstverlening “Gefaseerd kadastraal splitsen” voorziet in een duidelijke behoefte van woningcorporaties. Steeds meer corporaties laten zich ontzorgen door Facto Geo bij het kadastraal splitsen van percelen.
 • Landmeten
 • Splitsingen: appartementen en percelen
 • Reconstructie eigendomsgrenzen
 • Plaatsbepalingen
 • Hoogtemetingen, revisiemetingen, deformatie- en zettingsmetingen, DTM, DTB- en GPS-metingen
 • Inhouds- en hoeveelheidsbepalingen
 • Uitzetten en maatvoeren
 • Vastgoedinformatie
 • Leidingregistratie
 • Kaartmateriaal GBKN
 • Perceelsplitsingen
 • Matenplannen
 • Bouwmaatvoering
 • Uitzetten t.b.v. weg- en waterbouw
 • Cartografie
 • Beheer digitale kaarten
 • Bijhouden GIS-databestanden
 • Koppelen geografische bestanden aan administratieve bestanden
 • Laserscanning en mobile mapping
 • Splitsingstekeningen
 • BGT
Wij leveren teamwerk in maatwerk op het gebied van geodesie. Wilt u weten wat wij u kunnen bieden aan professioneel kadastraal maatwerk? Neem contact op en laat u informeren door onze specialisten.

Foto's van Facto Geo

Beschikbare downloads van Facto Geo

Word lid en profiteer!

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen. Tevens ook de mogelijkheid om complete exports te maken naar Excel.

De aanbieding

Een greep uit ons leveranciersregister


Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...

De digitale oplossing voor het beheren van grootschalig planmatig woningonderhoud ...

SKARP verbetert de informatievoorziening van woningcorporaties op alle fronten. SKARP verbindt mensen ...

Een lagere energierekening dankzij de EnergieTest ...

Zehnder Group Nederland houdt zich sinds jaar en dag intensief en succesvol bezig met uitgekiende oplossingen ...

Onze missie is het leveren van producten die het eenvoudig mogelijk maken veilig...